ÜROJİNEKOLOJİK ANATOMİ KADAVRADA CANLI CERRAHİ TEKNİKLER KURSU 5 - 6 Temmuz 2019

Bilimsel Program

 

08:30 - 09:00 Kayıt
09:00 - 09:20 Açılış
  1. Oturum: Abdominal ve Pelvik Taban Anatomisi
Moderatörler: Yakup Kumtepe, Esra Saygılı Yılmaz
09:20 - 09:40 Ciltten peritona batın katları
Suat Dede
09:40 - 10:00 Pelvik organların fonksiyonel ve klinik anatomisi
Fatma Ferda Verit
10:00 - 10:20 Perinede yüzeyselden derine anatomic oluşumlar
Akın Sivaslıoğlu
10:20 - 10:30 Tartışma
10:30 - 10:40 Kahve Arası
  2. Oturum: İnkontinans Cerrahisi için Pelvik Anatomi
Moderatör: Ateş Karateke
10:40 - 11:00 TVT tekniği ve anatomik nirengi noktaları
Erdoğan Arslan
11:00 - 11:20 TOT tekniği ve anatomik nirengi noktaları
Murat Api
10:20 - 11:40 Miniaskı tekniği ve anatomik nirengi noktaları
Ozan Doğan
11:40 - 12:00 Burch tekniği ve anatomik nirengi noktaları
Sefa Arlıer
12:00 - 12:10 Tartışma
12:10 - 13:00 Ögle Yemeği
  3.Oturum: POP Cerrahisi için Pelvik Anatomi
Moderatör: Alper Başbuğ
13:00 - 13:20 Sistosel onarımında anatomik detaylar
Tolga Güler
13:20 - 13:40 Arka kompartman defektinde rektovajinal fasya ve anatomik cerrahi yönetim
Derya Kılıç
13:40 - 14:00 Apikal prolapsus cerrahisinde anatomik nirengi noktaları: uterosakral ligaman, kardinal ligaman ve sakrospinoz ligaman ilişkisi
Tuyan İlhan
14:00 - 14:20 Vajinal histerektomi anatomisi
Ateş Karateke
14:20 - 14:40 Sakrospinöz, sakrokolpopeks, pektopeksi, uterosacral lig anatomisi
Yakup Kumtepe
14:40 - 14:55 Tartışma
15:00 - 15:10 Kahve Arası
  4.Oturum: Meş cerrahisi için pelvik anatomi
Moderatör: Akın Sivaslıoğlu
15:10 - 15:30 Ön ve apikal kompartman meş uygulamalarında anatomik noktalar
Akın Sivaslıoğlu
15:30 - 15:50 Arka kompartman meş uygulamalarında anatomik noktalar
Rukset Attar
15:50 - 16:10 Meş cerrahisinin anatomik ve fizyolojik rasyoneli
Eray Çalışkan
08:30 - 17:00 Pratik Kadavra Kursu
(Saat 12:30 - 13:30 arası Öğle Yemeği arası verilecektir)
 

1. Temel anatomi eğitimi: Pelvik taban kas yapıları, genital organlar, mesane, üretra, fasya ve ligamanlar
2. İnkontinans cerrahilerinin uygulaması: retropubik, transobturator yaklaşımlar,
Burch kolposüspansiyon, miniaskı cerrahisi
3. Ön kompartman- Apikal kompartman ve arka kompartman diseksiyonu
4. Arka kompartman ve perine anatomisi
5. Retzius disseksiyonu
6. Sakrumdan uterus ve vajinaya uzanan anatomik bağlar
7. Üreter trasesinin disseksiyonu
8. ATFP, ATLA Puboservikovajinal fasya ilişkisi
9. Apikal prolapsus cerrahisinde anatomik nirengi noktaları: uterosakral ligaman, kardinal ligaman ve
sakrospinoz ligaman ilişkisi
10. Burch, TVT, TOT, Minisling uygulamaları

Kadavra Kursu Eğitmenleri:

Akın Sivaslıoğlu
Ateş Karateke
Yakup Kumtepe
Eray Çalışkan
Tüyan İlhan
Erdoğan Arslan
Tolga Güler
Nida Bayık

Kadavra Kursu Yardımcı Eğitmenler:
Bertan Akar
Erman Sever
Murat Yassa
Ozan Doğan
Ali Sarıbacak