JİNEKOLOJİK LAPAROSKOPİ KURSU 4-5 Temmuz 2019

Bilimsel Program

Kurs Direktörleri: Fatih Şendağ, Ali Akdemir

08:30 – 09:00 Kayıt ve Açılış
  1.Oturum:
Oturum Başkanları: Fatih Şendağ, Volkan Kurtaran
08:30 - 09:00 Laparoskopik Cerrahide Ergonomi ve Operasyon Odası Hazırlığı
Barış Mülayim
09:00 - 09:30 Batına Giriş İlk Engel ve Önemli İpuçları
Engin Korkmazer
09:30 - 10:00 Elektro Cerrahi Temel Prensiplerin Algılanması
Hakan Nazik
10:00 - 10:15 Tartışma ve Kahve Arası
  2. Oturum:
Oturum Başkanları: İbrahim Alanbay, Ünal İsaoğlu
10:15 - 10:45 Laparoskopik Histerektomi Güvenli Cerrahi Adımları
Murat Bozkurt
10:45 - 11:15 Laparoskopik Myomektomi Temel ve Sınırlar
Bülent Berker
11:15 - 11:45 Laparoskopik Endometriozis Cerrahisi Önce Zarar Verme
Fatih Şendağ
11:45 - 12:15 Laparoskopik Sakrokolpopeksi Cerrahi Teknik
Ali Akdemir
12:15 - 12:30 Tartışma
12:30 - 13:30 Ögle Yemeği
  3. Oturum:
Oturum Başkanları: Bülent Berker, Erdal Sak
13:30 - 14:00

Üreter Korkulu Rüyamız mı? Dostumuz mu?
Erdal Sak

14:00 - 14:30 Laparoskopik retroperitoneal Anatomi
Ahmet Kale
14:30 - 15:00

Laparoskopik Adneksiyal Kitlelere Yaklaşım
Coşan Terek

15:00 - 15:30

Jinekolojik onkolojide laparoskopik yaklaşımlar
Hakan Camuzcuoğlu

15:30 – 16.00

Tartışma

  Pratik Eğitimler
 

Eğitmenler;
1. İstasyon: Fatih Şendağ, Barış Mülayim, Engin Korkmazer
2. İstasyon: Bülent Berker, Ahmet Kale, Hakan Nazik
3. İstasyon: Erdal Sak, Hakan Camuzcuoğlu, Alper Biler
4. İstasyon: Ali Akdemir, Eralp Başer, Ünal İsaoğlu